Speciální pedagogická péče Hradec Králové
777 273 574 info@spphk.cz
Speciální pedagogická péče Hradec Králové

Speciální pedagogická péče Hradec Králové - SPPHK

Mgr. Andrea Nezbedová

Soukromá ordinace speciální pedagogické péče

„Řekni mi a zapomenu,
ukaž mi a budu si pamatovat,
nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.“
J.A.Komenský

Mgr. Andrea Nezbedová

Služby speciální pedagogické péče

Jak se děti nejčastěji dostávají do speciální pedagogické péče?

Přes pedagogy, lékaře (pediatry) pracující s dětmi, jiné odborníky (psychology, fyzioterapeuty aj.), kontaktem od známých, kterým tento způsob péče také pomohl.

Vlastní zkušenost

Doporučení dětí od psycholožky PhDr. Kateřiny Šimáčkové, Mgr. Jany Kadaníkové, PhDr. Moniky Janíkové.

Metody v rámci speciální pedagogické péče

 • Strukturované učení
  principy: individualizace, vizualizace, strukturalizace a motivace.
 • Program Portage
  stimulační program zaměřený na pomoc dětem se specifickými potřebami a jejich rodinám.
 • Nástroj iSophi
  pedagogická diagnostika.
 • Klokanův kufr
  soubor didaktických pomůcek pro komplexní diagnostiku dítěte před nástupem do školy.
 • Bazální stimulace
  pedagogicko-ošetřovatelský koncept nabízející podněty pro vývoj osobnosti dítěte s postižením a pacientům v nemocnici.
 • Orofaciální stimulace
  vyučovací metoda nejen pro rozvoj hlasu, předřečových a řečových dovedností.
 • Prvky senzorické integrace
  důležitá schopnost  pro proces učení.
 • Multisenzorická stimulace
  soubor rehabilitačních a stimulačních činností a technik zacílený na všechny lidské smysly.
 • Alternativní a augmentativní komunikace
  komunikační systémy kompenzující projevy poruch u dětí se závažným postižením řeči, jazyka a psaní.
 • Celostní přístup k dítěti
  celostní vzdělávání – důraz na plné rozvinutí potenciálu každého člověka.

Cílová věková skupina, pro kterou je speciální pedagogická péče poskytována

Věkové rozmezí: 2 – 11 let

 • Děti raného věku
 • Děti předškolního věku
 • Děti mladšího školního věku
Cílová věková skupina, pro kterou je speciální pedagogická péče poskytována

Výhody hrazené péče

 • rychlé objednací termíny
 • možnost intenzivních nácviků a tedy vyšší pravděpodobnost dosahování pokroků
 • péče je individuální, v tomto ohledu nadstandardní
 • spolupráce rodiny zvyšující efektivitu intervence
Pomůcky pro rozvoj dítěte ve speciální pedagogické péči

Pomůcky pro rozvoj dítěte ve speciální pedagogické péči

Didaktické hračky, kreativní hry a edukativní pomůcky by měly tvořit nedílnou součást života Vašich dětí. Správné hračky jsou variabilní. Povzbuzují tak představivost dětí a zábavnou formou je vzdělávají.

Ordinace může nabídnout

České, ale zejména i zahraniční pomůcky, často v ČR běžně nedostupné – např. Wehrfritz, Dusyma, Betzold.

 • vlastní pomůcky včetně metodiky
 • systém interaktivní tabule
 • magnetická tabule s úlohami
 • zrcadlová stěna pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky
 • activity boards
 • světelný panel pod pomůcky
 • široká nabídka praktických knih

Výhodou velkého množství vlastních pomůcek dostupných k výuce u Mgr. Nezbedové je i to, že si rodiče nemusejí pomůcky kupovat bez jejich vyzkoušení. Mohou se tak zaměřit přímo na nejvhodnější pomůcky dle toho, jak se v rámci prezenční speciální pedagogické péči osvědčí.

Ceník služeb speciální pedagogické péče

Vážení klienti, služby jsou za přímou platbu.

Vstupní speciálně pedagogické vyšetření

včetně konzultace s rodiči, materiály pro domácí cvičení

45 minut 400 Kč
60 minut 600 Kč

Pravidelná speciální pedagogická péče

včetně konzultace s rodiči, materiály pro domácí cvičení

45 minut 300 Kč

Stručné shrnutí z provedeného vyšetření a zaslání na e-mail

200 Kč

Vypracování písemné zprávy dle rozsahu a náročnosti

300 - 500 Kč

Uvedené ceny jsou smluvní.

Z technických důvodů jsou přijímány platby pouze v hotovosti.

Podmínky zrušení termínu konzultace

 • Při pozdním příchodu se lekce, konzultace neprodlužují.
 • Žádáme o včasné zrušení rezervace, je to čas, který lze věnovat jinému potřebnému klientovi.
 • V případě neomluvené konzultace a konzultace omluvené v kratším čase než 24 hodin se nerealizovaná hodina hradí v plné výši.
 • V případě omluvené konzultace z důvodu nečekaného zdravotního problému dítěte se nerealizovaná hodina nehradí.

Neváhejte nás kontaktovat

Kontaktní údaje | Adresa | Pracovní doba | Kontaktní formulář

Fotografie

IMG_20221111_17445005020221104_174335IMG_20221111_17475392620221104_17414520221104_174226